Prawa człowieka w KBWE / OBWE – regulacje prawne

Uniaeuropejska.org - portal o Europie i Unii Europejskiej » Encyklopedia » Analiza UniaEuropejska.org
Łukasz Kolatorski, 24-07-13

fot. ec.europa.eu

Zapraszamy do lektury opracowania z cyklu „Analiza UniaEuropejska.org”. Łukasz Kolatorski prezentuje regulacje prawne systemu ochrony praw człowieka w ramach KBWE/OBWE.

>>> Analiza UniaEuropejska.org nr 3 (15) 2013: Łuklasz Kolatorski, Prawa człowieka w KBWE / OBWE – regulacje prawne

Geneza systemu praw człowieka wykształconego na gruncie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) ma swoje korzenie w procesie helsińskim, który nadał jej ramy instytucjonalne na początku lat 70-tych.

Artykuł ma przybliżyć genezę rozwoju systemu praw człowieka wykształconego w ramach KBWE, protoplasty późniejszej OBWE oraz zobrazować ustanowione polityczne obostrzenia i zobowiązania dotyczące przestrzegania praw człowieka w ramach przynależności do organizacji.

 

Pełny tekst analizy znajdziesz tutaj:

Analiza UniaEuropejska.org nr 3 (15) 2013: Łuklasz Kolatorski, Prawa człowieka w KBWE / OBWE – regulacje prawne

 

Poprzednie analizy

Nr 2 (14) 2013: Piotr Malec, Awantura o Francję

 

Nr 1 (13) 2013: Piotr Malec, Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej

Nr 4 (12) 2012: Piotr Kawala, Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat

Nr 3 (11) 2012: Łukasz Kolatorski, Reformy fiskalne Unii Europejskiej – odpowiedź na kryzys

Nr 2 (11) 2012: Dominika Pawelczyk - Gaz łupkowy a bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej - próba oceny szansy rozwoju sektora

Nr 1 (10) 2012: Szwajcaria w stosunkach z UE

Nr 8 (9) 2011: Teresa Matusiak - Lobbing. Piąta władza UE

Nr 7 (8) 2011 Patrycja Rotuska -  Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności

Nr 6 (7) 2011: Karolina Aromińska - Rozwój zasady niedyskryminacji na gruncie prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej

Nr 5 (6) 2011: Marta Karapuda - Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza

Nr 4 (5) 2011: Aleksandra Szydłowska - Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej

Nr 3 (4) 2011: Tomasz Betka - WPZiB i EPBiO od Maastricht do Lizbony

Nr 2 (3) 2011: Tomasz Betka - Wspólnoty Europejskie na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny

Nr 1 (2) 2011: Karol Janowski - Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957-1999

Nr 1 (1) 2010: Łukasz Bigoszewski - Walka z korupcją w Unii Europejskiej od Maastricht do Lizbony